Bleskovka: Stavba je pod střechou - viz. foto
     
Nemovitosti v Rakousku Tisk E-mail

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Dne 2.1.2009 byly podepsány kupní smlouvy a jednotlivé apartmány byly předány majitelům. Tyto stránky slouží nyní pouze jako informace o úspěšné realizaci projektu výstavby penzionu v Rakousku českými investory. Na stránkách www.alpen-pension.com naleznete rezervační systém, kde si můžete objednat pobyt v apartmánech, nebo v hotelové části Penzionu Praga. Objednat ubytování - Penzion Praga - Rakousko - Klikněte zde ...Češi, jako občané členské země Evropské Unie, mohou nakupovat nemovitosti bez omezení, respektive v souladu s požadavky rakouského právního řádu a předpisy platnými v té které spolkové zemi ( každá spolková země v Rakousku má své vlastní předpisy upravující nákup a nájem nemovitosti). Češi jsou nyní ve stejné pozici, jako když nemovitost kupuje rodilý Rakušan.
Majitelem nemovitosti se stáváte v momentu zapsání kupní smlouvy do Pozemkové knihy, zaplacení kupní ceny, daní a poplatků spjatých s její koupí. Obdobně jako u nás, lze složit peníze do úschovy svému notáři či právníkovi.Role notáře je v Rakousku nezastupitelná, notář připravuje kupní smlouvu a ručí za dodržení náležitostí převodu vlastnictví. Platba kupní ceny probíhá také přes účet notáře. V této souvislosti může budoucí kupující požádat o supervizi notářskou komoru dané spolkové země, která může dohlížet na jednotlivé peněžní transakce.
Peníze nejdou na účet developera, ale jsou deponovány na neutrálním účtu, takže kupující má jistotu bezpečného převodu peněz. Z tohoto důvodu rakouští developeři často neposkytují kupujícím bankovní garance.

Poplatky spojené koupí nemovitostí:
  • daň z převodu nemovitosti 3,5 % z kupní ceny,při nabytí mezi manželi a dětmi pouze 2 %.
  • poplatek za vklad do pozemkové knihy 1 % z kupní ceny
  • náklady na právní zastoupení, ověření podpisů apod.cca 1,5-2,5 % z kupní ceny
  • provize realitní kanceláře dle ceny nemovitosti cca 2 %z kupní ceny

K registraci nemovitosti do Pozemkové knihy jsou nutné tyto doklady:
  • aktuální výpis z Pozemkové knihy
  • kupní smlouvu podepsanou před notářem, kde je jasně specifikovaná nemovitost, prodávající i kupující, včetně jmen a adres. V kupních smlouvách se často uvádí i stav. Jste-li ženatí, vezměte si pro jistotu s sebou soudním překladatelem přeložený o ověřený Oddací list!
  • negativní osvědčení nemovitosti
  • identifikační doklad – Občanský průkaz, nebo platný pas
 

Video
Virtuální letecký pohled na penzión
Video ...
Apartmán 2+1 - virtuání prohlídka
Video ...
Apartmán 1+kk - virtuální prohlídka
Video ...

Ceník a objednávky

Aktuální stav prodeje apartmánů a jejich ceny naleznete zde. Více ...

Tauern Spa World


90 mil. € investice v Kaprunu
Více ...

Snímky z výstavby

Snímky z výstavbyNa tomto místě najdete aktualní fotografie postupu výstavby penzionu. Více ...